Znajdź nas w Google+

CAE

NAZWA PROGRAMU: FCE / CAE / CPA
DLA KOGO: MŁODZIEŻ, DOROŚLI osób w grupie: do 10 ilość poziomów: 6
ZAJĘCIA: ilość:
60
czas trwania:
120 + 60 min.
częstotliwość:
1x60 min. , 1x120min. w tygodniu

 


PROGRAM OBEJMUJE:

1. Zestaw ucznia:

podręcznik wiodący + CD-ROM z testami lub Active Book (w zależności od podręcznika)
zeszyt ćwiczeń + audio CD
2. W wybranych grupach część zajęć z native speakerem
3.
materiały kopiowane przez lektora
4. E – CONTACT: kontakt mailowy z lektorem
5. system ewaluacji postępów:
1 test śródroczny MOCK EXAM - egzamin próbny w pełnej formie kwalifikujący do egzaminu British Council FCE/CAE/CPE (przed zapisami na egzamin)
egzamin diagnostyczny w skróconej formie egzaminu FCE/CAE/CPE (przed samym egzaminem).
Test ten służy również jako test kwalifikujący do grupy kontynuacyjnej certyfikat ukończenia kursu z oceną
6. Dodatkowo:
opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla klientów)
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
program FAST TRACK – dodatkowy akademicki system nauki dla ambitnych
program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonad trudności na kursie lub
w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub z metodykiem)


CHARAKTERYSTYKA:
Kursy specjalistyczne przygotowujące do uznanych egzaminów British Council:
FCE - First Certificate in English
CAE - Certificate in Advanced English
CPE - Certificate of Proficiency in English Założeniem kursów jest konsolidacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania wybranych egzaminów. Dużo uwagi poświęca się specyficznej formie egzaminu, jego wymogom, rodzajom zadań oraz typowym pytaniom egzaminacyjnym. Kursanci otrzymują podręczniki dedykowane poszczególnym egzaminom, jak również wykupują pakiet testów on-line, który ma na celu zapewnienie jak najwyższych osiągnięć.
Tuż przed decyzją o podejściu do egzaminu organizowany jest MOCK EXAM - egzamin próbny w pełnej formie, który daje realną ocenę nabytych umiejętności. Kursanci otrzymują także rzetelną opinię o postępach i szansach powodzenia przy podejściu do określonego egzaminu od lektora prowadzącego grupę. W niektórych grupach część kursu prowadzona jest przez native speakera, który skupia się na rozwijaniu umiejętności naturalnej komunikacji i pracy nad poprawna wymową oraz częścią ustną egzaminu FCE, CAE i CPE. Kursy egzaminacyjne są z natury poważne i wymagające, dlatego dokładamy wszelkich starań, by ich forma nie była przytłaczająca: dbamy o dynamizm lekcji i dobrą atmosferę, staramy się motywować i inspirować do nauki, wprowadzamy elementy gier i zabawy (tyko tam, gdzie nie obniży to efektywności nauki) – wszystko po to, aby dać kursantowi satysfakcję nie tylko ze zdanego egzaminu i postępów, ale także z samego uczestnictwa w kursie.
POZIOMY:
FCE / CAE / CPE STUDY 1st year – kurs przygotowujący do egzaminu w sesji czerwcowej, lub pierwszy rok (z dwóch) przygotowywania do egzaminu
FCE / CAE / CPE STUDY 2nd year – powtórzenie i uzupełnienie kursu dla osób, które w pierwszym roku kursu nie osiągnęły jeszcze gotowości podejścia do egzaminu
 
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by