Znajdź nas w Google+

FCE

NAZWA PROGRAMU: PRE - FCE
DLA KOGO: MŁODZIEŻ, DOROŚLI osób w grupie: do 10
ZAJĘCIA: ilość:
60
czas trwania:
2x60 min. 
częstotliwość:
2 razy w tygodniu

 


PROGRAM OBEJMUJE:

1. Zestaw ucznia:

    podręcznik wiodący + Active Book
    zeszyt dwiczeo + CD-ROM z testami
2. W wybranych grupach częśd zajęd z native speakerem
3. System ewaluacji postępów:

    3 testy pisemne, 2 testy ustne (ostatni kwalifikujący do grupy kontynuacyjnej FCE STUDY)
    możliwość wzięcia udziału w FCE MOCK EXAM - egzaminie próbnym w pełnej formie kwalifikującym
    do egzaminu British Council FCE certyfikat ukończenia kursu z oceną
    oficjalne wyróżnienia THE CLANNEST dla najlepszych
4. E – CONTACT: kontakt mailowy z lektorem
5. zebrania/kontakt mailowy z rodzicami w przypadku grup młodzieży gimnazjalnej
6. Dodatkowo:
    opieka metodyka (hospitacje zajęd + dyżury dla klientów)
    konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
    program FAST TRACK – dodatkowy akademicki system nauki dla ambitnych
    program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonad trudności na kursie lub
    w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub z metodykiem)


CHARAKTERYSTYKA:
Roczny kurs dla zdolnej i ambitnej młodzieży, który łączy w sobie cechy kursu standardowego oraz egzaminacyjnego i jest doskonałym przygotowaniem do kursu FCE STUDY. Rozwijane są wszystkie cztery umiejętności językowe (mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie), ale wprowadzane są też stopniowo bardziej egzaminacyjne typy zadao. Zwraca się szczególną uwagę na rozwinięcie umiejętności pisania w określonych formach (np. list, opowiadanie, esej), dyskusji, wymowy i akcentu i rozwiązywania testów.
Kursanci mają możliwośd wzięcia udziału w FCE MOCK EXAM - egzaminie próbnym w pełnej formie kwalifikującym do jednego z najpopularniejszych egzaminów British Council: FCE - First Certificate in English w celu weryfikacji postępów i braków w odniesieniu do egzaminu. Ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARNESS – budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomośd języków obcych, a także rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii.

CO DALEJ?
Kurs specjalistyczny przygotowujący do egzaminu British Council: FCE - First Certificate in English

undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by