Znajdź nas w Google+

MATURA

NAZWA PROGRAMU: MATURA STUDY
DLA KOGO: 18-20 MŁODZIEŻ
w klasie maturalnej
osób w grupie: 1 - 6 ilość poziomów: 2
ZAJĘCIA: Forma kursu indywidualnego dopasowanego do potrzeb klienta

 

W CENIE KURSU:

1.
ilość i częstotliwośc zajęć uzgadniana indywidualnie
2. podręcznik: REPETYTORIUM przygotowujące do matury
3. warsztaty ‘MATURA – KNOW HOW’
4. system ewaluacji postępów:
1 test śródroczny
próbna matura potwierdzającej gotowość przystąpienia do egzaminu maturalnego
raport z wynikami z próbnej matury
5. E-CONTACT - kontakt mailowy z lektorem
6. Dodatkowo:
opieka metodyka (hospitacje zajęd + dyżury dla kursantów)
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
program FAST TRACK – dodatkowy akademicki system nauki dla ambitnych
program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonad trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub metodykiem)

CHARAKTERYSTYKA:
Kurs specjalistyczny dla osób podchodzących w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego z języka obcego, którego celem jest gruntowne i pełne przygotowanie do egzaminu maturalnego
(w zależności od wybranej formy egzaminu maturalnego: na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)
Kursanci korzystają z najnowszych Repetytoriów najlepszych wydawnictw, co zapewnia formę ćwiczeoń adekwatną do aktualnych wymogów egzaminacyjnych.
Kurs rozwija umiejętności nie tylko językowe, ale także uczy strategii rozwiązywania konkretnych typów zadań i przybliża całą formę egzaminu. Matura próbna, która przeprowadzana jest około 2 miesięcy przed zakończeniem kursu, jest pełną symulacją prawdziwego egzaminu, dzięki której uczniowie mogą realnie ocenid swoje umiejętności i szanse na prawdziwym egzaminie. Po egzaminie próbnym kursanci mają jeszcze czas na uzupełnienie braków i przedwiczenie tych części egzaminu, które tego wymagają. Na podstawie matury próbnej lektor sporządza wiarygodny raport o wynikach ze wskazaniem mocnych stron i obszarów do poprawy.
Kurs nie trwa cały rok szkolny – został tak zorganizowany, aby przygotować uczestników do końca kwietnia. Dzięki temu kursanci w okresie matur mogą mieć spokojną głowę, że solidne przygotowanie mają już za sobą.

 
undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by