Znajdź nas w Google+

Savvy Ed

PROGRAM OBEJMUJE:
1.     Bogaty zestaw ucznia:
podręczniki, materiały dodatkowe, audio
2.     MAPS– system z nagrodami w czasie lekcji uatrakcyjniający zajęcia i zwiększający motywację dzieci.
3.     lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach.
4.     Sprawdzony i efektywny program systemowych zadań domowych – efekty kursu wzmocnione dzięki systematycznej, a nie czasochłonnej pracy w domu. (piszemy to?)
5.     Certyfikat ukończenia kursu wraz z opisem poziomu wg Rady Europy.
6.     Dla rodziców:
lekcje pokazowe
bieżąca informacja na temat lekcji i zadań domowych
7.     Rzetelny system ewaluacji postępów dziecka na zasadzie zaliczeń
8.     Dodatkowo:
opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla uczniów i rodziców)
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych
program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonać trudności w kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub metodykiem)
CHARAKTERYSTYKA:
Założeniem programu jest kontynuacja nauki po programie TEDDY EDDIE . Ponieważ dzieci do tej pory uczyły się języka obcego wyłącznie w zakresie rozumienia i mówienia, głównym założeniem programu SAVVY ED jest wyrównanie kompetencji we wszystkich czterech sprawnościach językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania. SAVVY ED ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.

POZIOMY:
  • POZIOM 1 -Kontynuacja nauki rozumienia i mówienia. Stopniowe wprowadzanie pisania i czytania ze szczególną uwagą poświęconą umiejętności CZYTANIA.
  • POZIOM 2 - Kontynuacja nauki rozumienia i mówienia. Dalsze wprowadzanie pisania i czytania ze szczególną uwagą poświęconą umiejętności PISANIA.
  • POZIOM 3 - Wprowadzenie nazewnictwa podstawowych struktur gramatycznych poznanych już w ubiegłych latach – większy nacisk na gramatykę. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania w celu przygotowania się do kolejnych, już nie tak dziecięcych poziomów.
CO DALEJ?
Po ukończeniu programu SAVVY ED, dzieci kontynuują naukę uczestnicząc w programie JUNIOR STAR lub TEEN, którego celami są:
1. doprowadzenie uczestników do poziomu w pełni komunikacyjnego (dziecko POTRAFI mówić w języku obcym)
2. wprowadzenie bardziej zaawansowanej gramatyki
3. zapewnienie dobrych ocen w szkole
4. przygotowanie do poziomów egzaminacyjnych – program zakończony na poziomie PRE - FIRST
 

undicom.pl
projektowanie stron internetowych katowice, strony www zabrze
created by