Kurs dla dzieci 11-14 lat

 

Metoda EDWARD'S LEAGUE to kontynuacja najlepszej ścieżki egzaminacyjnej w Polsce. To właśnie tu, w szkołach CLAN CITY, na podstawie wieloletnich obserwacji i badań, powstała kontynuacja nauczania języka angielskiego dedykowanej młodzieży w wieku 11-14 lat. Kursy adresowane są uczniom ambitnym, którzy ukończyli kurs Savvy Ed i są gotowi na poznanie prawdziwego, naturalnego angielskiego. 

 

 

Metoda EDWARD'S LEAGUE przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów Cambridge English Qualifications:

 • A2 KEY FOR SCHOOLS
 • B1 PRELIMINARY FOR SCHOOLS

 

W czasie realizacji kursów uczniowie ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne, a z drugiej strony przyświeca nam jasno sprecyzowany cel: komunikacja! Ważne, aby uczeń mówił bez oporów, komunikował się nie tylko skutecznie, ale również z zachowaniem zasad poprawnościowych.

 

3 poziomy EDAWARD'S LEAGUE:

 

 

 

W metodzie EDWARD'S LEAGUE kierujemy się powiedzeniem „kropla drąży skalę.” Nasi uczniowie dzięki starannie zaplanowanym doświadczeniom językowym, są w stanie bez nadmiernego wysiłku opanować obszerny i trudny materiał, często nieosiągalny dla rówieśników! Połączenie prezentowanych podejść praktykujemy już od etapu Teddy Eddie, aczkolwiek tym razem będziemy realizować je w nowym stylu! Wprowadzamy elementy prawdziwego angielskiego (Real English) czyli autentycznego języka, języka native speakerów, spersonalizowanego i w życiowym kontekście. Nie upraszczamy wypowiedzi i nie modelujemy ich sztucznie. Równocześnie dbamy o wprowadzanie i utrwalanie konceptów gramatycznych, krok po kroku, strukturalnie, w kontrolowanych ćwiczeniach typu dryle.

 

 

 

 

Co zawiera pakiet edukacyjny?
 • książka
 • zeszyt ćwiczeń 
 • komponent online
 • książeczka z opowiadaniami
 • karta informacyjna dla rodziców
 • teczka oraz długopis
 • certyfikat

 

 

 

Struktura kursu:
 • ilość poziomów: 3
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo 
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

Program nauczania:
 • materiał  nauczania obejmuje poziomy A2- B1+ wg Rady Europy
 • program wyprzedza i mocno przekracza podstawę programową w szkołach publicznych
 • kompatybilny z poziomami testów Cambridge dla dzieci i młodzieży
 • rozwija wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i w szczególności mówienie

 

Ocena i certyfikacja: 
 • dyplom wraz z opisem poziomu wg Rady Europy na zakończenie każdego kursu
 • rzetelny system ewaluacji postępów na zasadzie zaliczeń
 • monitorowanie standardu kursu przez metodyka
 • bieżące informacje dla rodziców: informacje w dzienniku elektronicznym, zebrania
 • testy próbne i oficjalne testy Cambridge (opcjonalnie)

 

Co dalej?

Po ukończeniu programu EDWARD'S LEAGUE dzieci kontynuują naukę uczestnicząc w kursach przygotowujących do zdania egzaminów FCECAE.

Oficjalna strona właściciela metody EDWARD'S LEAGUE : www.edubears.pl