Kurs dla dzieci 7-10 lat

 

Savvy Ed to metoda stworzona specjalnie dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego po kursie Teddy Eddie lub innych, bardzo intensywnych kursach w szkołach językowych. Ponieważ dzieci do tej pory uczyły się języka obcego wyłącznie w zakresie rozumienia i mówienia, głównym założeniem programu SAVVY ED jest wyrównanie kompetencji we wszystkich czterech sprawnościach językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania. SAVVY ED ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki.

Dzieci uczą się budować nowe zdania, precyzyjnie wyrażać myśli po angielsku, z czasem rozwijają umiejętność czytania, pisania, ale także rozwiązywania testów, bo również takim wyzwaniom w swoim życiu będą musiały sprostać. Nadrzędnym celem metody pozostaje jednak to, co nauka języka obcego daje nam przede wszystkim: umiejętność komunikacji i prowadzenia swobodnej rozmowy. Język angielski będzie przecież codziennie wykorzystywanym narzędziem dla pokolenia naszych dzieci. Mimo, że treści w stosunku do przedszkolnych są poważniejsze, nadal procesowi nauki języka na kursach Savvy Ed towarzyszy dobra zabawa!

 

 

Savvy Ed - jak uczymy?

Savvy Ed ma wiele unikatowych i innowacyjnych elementów, które ułożone w systemową całość znacznie podnoszą efektywność nauki. Oto kilka z nich:

 • EFEKT KULI ŚNIEGOWEJ czyli "stopniowe narastanie"  w zadaniach, powtórkach i w ułożeniu materiału językowego  
 • KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych. Zadbaliśmy przy tym o perspektywy wszystkich zainteresowanych stron: ucznia, rodzica, nauczyciela i dyrektora szkoły
 • SYSTEMY MOTYWACJE zostały wkomponowane w metodę - nie da się ich ominąć! Podczas lekcji wykorzystywane są elementy GRYWALIZACJI (np. dzieci zbierają grudki złota, aby zbudować swoje Złote Królestwo). Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.
 • System zaliczeń wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

 

 

Poziomy:​​​​

POZIOM WIEK CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ OPIS POZIOMU

START A

START B

8-9 latki 2 razy po 45 min. tygodniowo Kurs komunikacyjny skoncentrowany na doskonaleniu umiejętności czytania w języku angielskim. Kurs dwudzielny, realizowany w czasie 2 lat. 
SAVVY ED 1 8-9 latki 2 razy po 60 min. tygodniowo Kontynuacja nauki rozumienia tekstu czytanego i mówienia. 
SAVVY ED 2 9-10 latki 2 razy po 60 min. tygodniowo Kontynuacja nauki rozumienia i mówienia. Wprowadzanie nauki pisania.
SAVVY ED 3 10-11 latki 2 razy po 60 min. tygodniowo Wprowadzenie nazewnictwa podstawowych struktur gramatycznych poznanych już w ubiegłych latach – większy nacisk na gramatykę. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania w celu przygotowania się do kolejnych, już nie tak dziecięcych poziomów.

 

 

Struktura kursu:

 • długość kursu: 30 tygodni
 • częstotliwość zajęć: 2 razy po 60 min. tygodniowo (wyjątek: poziomy START mają zajęcia 2 razy po 45 min.)
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: druga połowa września
 • zakończenie kursu: czerwiec

 

 

Co zawiera pakiet kursanta?

 • zestaw kursanta
 • dostęp do platformy edukacyjnej Savvy Quest
 • system z nagrodami w czasie lekcji uatrakcyjniający zajęcia i zwiększający motywację. Dzieci zbierają grudki złota, rubiny, albo szklane kamienie, które z kolei zamieniają na naklejki. Z naklejek budują jedno ze swoich mocarstw: Złote Królestwo, Rubinowe Miasto lub Szklaną Galaktykę
 • lekcje z native speakerem w ramach kursu na wyższych poziomach

 

 

Dlaczego warto uczyć się w CLAN4YOU z Savvym Edem?

 • Zapewniamy stały kontakt na linii rodzic-lektor. Zawsze po zajęciach dowiadujesz się, co działo się na danej lekcji!
 • Każde nasze zajęcia są prowadzone przez specjalnie wyszkolonych lektorów. Twoje dziecko jest w dobrych rękach!
 • Zapewniamy stałą opiekę metodyka, który czuwa nad jakością kursu i pomaga w problemach dydaktycznych.
 • Przyjazny system motywowania sprawia, że dzieci chętnie chodzą na zajęcia.
 • Dzięki metodzie Savvy Ed dzieci poznają podstawowe struktury gramatyczne i są przygotowane na kolejne, bardziej wymagające etapy nauki.

 

 

Co dalej?

Po ukończeniu programu SAVVY ED, dzieci kontynuują naukę uczestnicząc w kursach kontynuacyjnych prowadzonych licencjonowaną metodą EDWARD'S LEAGUE.

Oficjalna strona właściciela metody SAVVY ED : www.edubears.pl