Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge

 

Nasze kursy przygotowujące do egzaminów CAMBRIDGE są przygotowane i prowadzone według aktualnych wytycznych egzaminacyjnych. FCE (B2 First) i CAE (C1 Advanced) są egzaminami, które gwarantują rozpoznawalność na rynku międzynarodowym - potwierdzają znajomość języka angielskiego na wysokim poziomie. Kursy EXAM W Clan4you zostały opracowane specjalnie dla zdolnej i ambitnej młodzieży i są doskonałym przygotowaniem do zdania egzaminów Cambridge. Podczas zajęć skupiamy się na rozwijaniu wszystkich czterech umiejętności językowych (mówienie, rozumienie, pisanie, czytanie), w oparciu o najnowsze wytyczne egzaminacyjne. Nasi uczniowie uczą się nie tylko języka, ale też technik zdawania egzaminów.

 

Kursanci w trakcie roku szkolnego mają możliwość wzięcia udziału w MOCK EXAMS - egzaminach próbnych, w pełnej formie kwalifikujących do najpopularniejszych egzaminów British Council: FCE - First Certificate in English lub CAE - Certificate in Advanced English. Próbne testy są świetnym sposobem na weryfikację postępów i pokazaniu braków, które uzupełniamy w trakcie kursu - to dlatego nasi kursanci są wszechstronnie przygotowani do zdania egzaminów. Ważnym elementem kursu jest LEARNING AWARENESS – budowanie świadomości językowej, motywowanie do nauki, wzbudzanie refleksji nad wartościami płynącymi z edukacji i jaką rolę w życiu pełni np. znajomość języków obcych. Jesteśmy też zdania, że rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii jest bardzo ważne nie tylko podczas egzaminu, ale też w życiu - dlatego bardzo mocno się na nich skupiamy.

 

 

Kursy specjalistyczne przygotowujące do uznanych egzaminów British Council:

 • EXAM FIRST - First Certificate in English - egzamin na poziomie B2 przygotowujący do zdania egzaminu FCE
 • EXAM ADVANCED - Certificate in Advanced English - egzamin na poziomie C2 przygotowujący do zdania egzaminu CAE

 

 

Założeniem kursów jest konsolidacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności wymaganych do zdania wybranych egzaminów. Dużo uwagi poświęcamy specyficznej formie egzaminu, jego wymogom, rodzajom zadań oraz typowym pytaniom egzaminacyjnym. Kursanci otrzymują podręczniki dedykowane poszczególnym egzaminom, jak również wykupują pakiet testów on-line, który ma na celu zapewnienie jak najwyższych osiągnięć.

 

Tuż przed decyzją o podejściu do egzaminu organizowany jest MOCK EXAM - egzamin próbny w pełnej formie, który daje realną ocenę nabytych umiejętności. Kursanci otrzymują także rzetelną opinię o postępach i szansach powodzenia przy podejściu do określonego egzaminu od lektora prowadzącego grupę. W grupach lektor skupia się na rozwijaniu umiejętności naturalnej komunikacji i pracy nad poprawna wymową oraz częścią ustną egzaminu FCE, CAE i CPE. Kursy egzaminacyjne są z natury poważne i wymagające, dlatego dokładamy wszelkich starań, by ich forma nie była przytłaczająca: dbamy o dynamizm lekcji i dobrą atmosferę, staramy się motywować i inspirować do nauki, wprowadzamy elementy gier i zabaw (tylko tam, gdzie nie obniży to efektywności nauki) – wszystko po to, aby dać kursantowi satysfakcję nie tylko ze zdanego egzaminu i postępów, ale także z samego uczestnictwa w kursie.

 

 

 

POZIOMY:
KURS OPIS CEFR
PRE-FIRST STEP 1 Program dla młodzieży, która osiągnęła wysoki poziom zaawansowania, przede wszystkim pod względem komunikacyjnym. Poza rozwijaniem wszystkich umiejętności językowych do programu wprowadzamy zadania egzaminacyjne. W grupie Pre-First zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności językowych ważnych do zdania egzaminu; pisania w określonych formach (np. list, opowiadanie, esej), dyskusji, wymowy, akcentu i rozwiązywania testów. B1
PRE-FIRST STEP 1 Założenie programu: rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu B1+ i przygotowanie uczniów do kursu egzaminacyjnego na poziomie B2. Jest to drugi rok programu Pre-First Step, podczas którego kontynuujemy rozwijanie wszystkich umiejętności językowych i ćwiczymy rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Celem programu jest przygotowanie uczniów do kursów EXAM FIRST. B1+
EXAM FIRST 1 Pierwszy rok kursu przygotowującego do zdania egzaminu B2 First for Schools w sesji czerwcowej, lub pierwszy rok (z dwóch) przygotowywania do egzaminu. zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności językowych ważnych do zdania egzaminu; pisania w określonych formach (np. list, opowiadanie, esej), dyskusji, wymowy, akcentu i rozwiązywania testów. B2
EXAM FIRST 2 Drugi rok kursu przygotowującego do zdania egzaminu B2 First for Schools. Powtórzenie i uzupełnienie kursu dla osób, które w pierwszym roku nie osiągnęły gotowości podejścia do egzaminu. Na zajęciach rozwiązujemy egzaminacyjne typy zadań przyzwyczajając uczniów do rozwiązywania ćwiczeń pojawiających się na teście w bezstresowych warunkach. B2
EXAM ADVANCED 1 Kurs przygotowujący do zdania egzaminu C1 Advanced English.  C1
EXAM ADVANCED 2 Drugi rok kursu przygotowującego do zdania egzaminu C1 Advanced.  C1

 

STRUKTURA KURSU:
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: ostatni tydzień września
 • zakończenie kursu: czerwiec
 • tryb: stacjonarny
 • Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 80 minut


 

PROGRAM OBEJMUJE:
 • Zestaw ucznia:
  • podręcznik wiodący
  • zeszyt ćwiczeń
 • Pojedyncze zajęcia z native speakerem
 • System ewaluacji postępów:
  • 3 testy pisemne, 2 testy ustne (ostatni kwalifikujący do grupy kontynuacyjnej EXAM FIRST)
  • możliwość wzięcia udziału w FCE MOCK EXAM - egzaminie próbnym w pełnej formie kwalifikującym do egzaminu British Council FCE certyfikat ukończenia kursu z oceną
 • oficjalne wyróżnienia THE CLANNEST dla najlepszych
 • E – CONTACT: kontakt mailowy z lektorem
 • zebrania/kontakt mailowy z rodzicami w przypadku grup młodzieży gimnazjalnej
 • Dodatkowo:
  • opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla klientów)
  • konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności w nauce
  • program FAST TRACK – dodatkowy akademicki system nauki dla ambitnych
  • program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonać trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub z metodykiem)

 

 

Dlaczego kurs EXAM w Clan4you to najlepszy wybór? 
 • 100% zdawalności!
 • kurs prowadzony jest przez doświadczonych, wykwalifikowanych lektorów
 • podręczniki stworzone specjalnie pod przygotowanie do egzaminu
 • bogaty program rozwijający wszystkie umiejętności językowe
 • regularne testy sprawdzające przygotowanie do egzaminu
 • egzamin próbny
 • opieka metodyka

 

Pomocne linki dla osób, które chcą zdawać egzamin FCE i CAE:
 
 
CO DALEJ?

KURSY INDYWIDUALNE DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY skoncentrowane na bieżących potrzebach kursanta - zawodowy angielski, business English, pokonywanie bariery językowej, kursy wakacyjne, rozszerzanie słownictwa.