Kurs dla dzieci szkolnych 2 - 6 klasa

 

Program opracowany specjalnie dla dzieci szkół podstawowych. Na zajęciach rozwijamy po równo umiejętności: mówienia, pisania i czytania oraz poprawnego wykorzystywania struktur gramatycznych. Wszystko z uwzględnieniem programu szkolnego, który dodatkowo rozszerzamy o gry i ciekawe dla dzieci tematy w języku angielskim! Na lekcjach pracujemy w parach, grupach i gramy w gry skoncentrowane na komunikacji.

 

Założeniem programu jest pomoc w rozwinięciu podstawowych umiejętności językowych i rozszerzenie wiedzy uczniów ponad program szkolny.

 

 

Rozkład wiekowy grup Junior:

POZIOM WIEK KLASA
JUNIOR 2 7-8 lat 2 klasa
JUNIOR 3 8-9 lat 3 klasa
JUNIOR 4 9-10 lat 4 klasa
JUNIOR 5 10-12 lat 5 i 6 klasa

 

 

Junior 2 

Kurs na poziomie początkującym dla dzieci w wieku 7-8 lat podczas którego wprowadzamy podstawowe zwroty, słownictwo i struktury gramatyczne używane w języku angielskim. Zawiera elementy pisania i czytania, a główny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności komunikacyjnych.

Junior 3 

Kurs dla dzieci w wieku 8-9 lat, którego założeniem jest rozwinięcie komunikacji w języku angielskim. Junior 3 to poziom głównie komunikacyjny, połączony z nauką czytania i pisania i stopniowym wprowadzaniem podstawowych struktur gramatycznych używanych w języku angielskim.

Junior 4 

Podczas zajęć w grupie Junior 4 skupiamy się głównie na dalszym rozwijaniu umiejętności komunikacji w j. angielskim na bazie pracy z podręcznikiem. Komunikację rozwijamy za pomocą dialogów, gier i zabaw językowych, poszerzamy również słownictwo i wprowadzamy bardziej złożone struktury gramatyczne. 

Junior 5 

Stopniowe wprowadzanie teoretycznych ćwiczeń gramatycznych oraz szkolnej formy zadań. Uczniowie poznają też nowe, bardziej skomplikowane struktury gramatyczne. Osiągnięcie umiejętności w miarę swobodnej komunikacji w języku obcym. Zbalansowane rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.

 

Struktura kursu:

 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: ostatni tydzień września
 • zakończenie kursu: czerwiec
 • tryb: stacjonarny
 • Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut

 

Dlaczego kurs JUNIOR w Clan4you to najlepszy wybór
 • doprowadzamy dzieci do poziomu w pełni komunikacyjnego - dzieci POTRAFIĄ mówić po angielsku,
 • wprowadzamy trudne zagadnienia gramatyczne w łatwy sposób,
 • pomagamy dzieciom w opanowaniu materiału szkolnego!
 • nie pomijamy zasad poprawnej wymowy i akcentu - u nas dzieci uczą się mówić poprawnie już od pierwszych lekcji,
 • uświadamiamy jaka jest rola i waga języka obcego w obecnym świecie
 • zmotywujemy Twoje dziecko do nauki angielskiego!

 

Bardzo ważnym aspektem w programie jest uwzględnienie rozwoju we wszystkich obszarach języka obcego (gramatyka, słownictwo, wymowa) jak i we wszystkich umiejętnościach (mówienie, pisanie i czytanie).

 

Program obejmuje:
 • Zestaw ucznia:
podręcznik wiodący, 
zeszyt ćwiczeń,
dodatkowe materiały audio na www
systemowe zadania domowe – efekty kursu wzmocnione dzięki systematycznej, a nie czasochłonnej pracy w domu
 • Dla rodziców:

bieżąca informacja na temat lekcji i zadań domowych
lekcje pokazowe lub zebrania

 • System ewaluacji postępów ucznia:

testy śródroczne i kwalifikacyjne oraz zaliczenia elementów kursu
certyfikat ukończenia kursu z oceną
oficjalne wyróżnienia THE CLANNEST dla najlepszych

 • Dodatkowo:

opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla uczniów i rodziców),
konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności,
program FAST TRACK – dodatkowy ambitny system nauki dla chętnych
program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonać trudności w kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub metodykiem)

 

Co dalej?

Po ukończeniu programu JUNIOR, kursanci kontynuują naukę w programie TEEN dedykowanym specjalnie młodzieży.