Kurs dla młodzieży szkolnej 13 - 18 lat

 

Program dedykowany młodzieży ze szkół średnich. W związku z różnorodnością potrzeb i zróżnicowanymi poziomami zaawansowania uczestników, oferta programowa jest bardzo szeroka, a realizowane cele zależą od wybranego toku nauki.

Najważniejsze założenia programu to:

 1. solidna podstawa dla egzaminu maturalnego (w zależności od poziomu kursu do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)
 2. praktyczna umiejętność posługiwania się językiem obcym, przede wszystkim w kontekstach sytuacyjnych i rozwijanie umiejętności samooceny, podejmowania decyzji i wyrażania własnych opinii
 3. zapewnienie dobrych ocen w szkole
 4. w przypadku niższych poziomów grup TEEN – zgodność programowa z tokiem nauczania w szkole (poziom matury na poziomie podstawowym)
 5. w przypadku wyższych poziomów grup TEEN – wyprzedzanie materiału szkolnego (poziom matury na poziomie rozszerzonym)

 

 

Rozkład wiekowy grup TEEN:

KURS WIEK POZIOM
TEEN A2 12-13 lat A2
TEEN A2+ 13-14 lat A2+
TEEN B1 14-15 lat B1
TEEN B1+ 15-16 lat B1+
TEEN B2 16-17 lat B2
TEEN B2+ 17-18 lat B2+

 

Struktura kursu:
 • długość kursu: 30 tygodni
 • liczebność grupy: standardowo 7-10 osób
 • rozpoczęcie kursu: ostatni tydzień września
 • zakończenie kursu: czerwiec
 • tryb: stacjonarny
 • Zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut

 

 

Dlaczego kurs TEEN w Clan4you to najlepszy wybór
 • u nas nauczysz się mówić po angielsku - przełamiemy Twoją barierę językową!
 • wprowadzamy trudne zagadnienia gramatyczne w łatwy sposób,
 • pokrywamy materiał, który pojawia się na lekcjach szkolnych - już nie musisz stresować się ocenami w szkole!
 • nie pomijamy zasad poprawnej wymowy i akcentu - u nas kursanci uczą się mówić poprawnie już od pierwszych lekcji,
 • pracujemy na prawdziwych, życiowych materiałach,
 • pomożemy ci odnaleźć motywację  do nauki angielskiego!

 

 

Program obejmuje:
 • Zestaw kursanta:

 podręcznik wiodący + DVD lub ACTIVE BOOK w zależności od podręcznika
 zeszyt ćwiczeń + audio CD lub CD-ROM (w zależności od podręcznika)

 • warsztaty z native speakerem
 • kontakt mailowy z lektorem
 • System ewaluacji poziomu:

 3 testy pisemne, 2 testy ustne (ostatni kwalifikujący do grupy kontynuacyjnej)

 certyfikat ukończenia kursu z oceną

 • oficjalne wyróżnienia THE CLANNEST dla najlepszych
 • Dodatkowo:

 opieka metodyka (hospitacje zajęć + dyżury dla kursantów)
 konsultacje z lektorem w razie nieobecności lub trudności
 program FAST TRACK – dodatkowy akademicki system nauki dla ambitnych
 program HELP TRACK – program wyrównawczy pomagający pokonać trudności na kursie lub w szkole (dodatkowe spotkania z lektorem lub metodykiem)

 

 

Co dalej?

Kurs indywidualny przygotowujący do matury lub wybranych egzaminów Cambridge: FCE lub CAE.